Privacy statement

Dignef Fine Wines bvba handles your personal data confidentially. They are only used for the
purposes for which the data were provided. Data may be stored in one or more data bases.
You have always the right to consult your personal data.
We require your name, telephone number, address, e-mail address and payment details when
you place an order. If necessary we pass your details on to third parties, such as courier
services.

Privacyverklaring

Dignef Fine Wines bvba behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruikt deze
alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt. De gegevens kunnen in één of meer
databanken opgeslagen worden. U hebt steeds recht op inzage van uw persoonlijke gegevens.
Voor het leveren van uw bestelling hebben we uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres
en betalingsgegevens nodig. Wij bezorgen die gegevens indien nodig ook aan derden,
bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.